Infra rakenteiden betonityöt

Rakennamme kaupunkien teknisten verkkojen (lämpö-, vesi- ja sähköhuolto sekä viemäröinti) tarvitsemia maanalaisia kanavointitunneleita, liikennnetunneleita sekä kevyen liikenteen alikulkuja, joissa kaikissa on huomioitava rakenteiden vedenpitävyys. Rakennamme myös siltojen ja ylikulkukäytävien betonirakenteita, siltojen perutuspilareita sekä rinnerakentamisen tukimuureja.

Kuvaaja: Martin Dremljuga

Vesistörakentamisen kohteet

Olemme rakentaneet pintavesiympäristöihin jopa kahdeksan metrin syvyydessä vedenpinnan alla kulkevia tunneleita, kokoomavesialtaita, uima-altaita, kalaportaita sekä muita infrastruktuurirakennelmia. Omaamme myös pitkäaikaiset kokemukset maanalaisten tilojen ja kellarikerrosten rakentamisesta niin, ettei rakenteen ulkokyljelle ole toteutettu erillistä vesieristystä.

Infra rajatised

Yhteistyökumppaniemme kanssa tehdyn kehitystyön myötä olemme laatineet ratkaisuja siihen, miten betonirakenteiden välisten saumausten vedenpitävyys on toteutettavissa. Pidämme ratkaisuista yllä tietokantaa, johon on kirjattu myös käytännön kokemuksiimme pohjautuvia suosituksia ongelmanratkaisuun soveltuvista materiaaleista. Materiaalitoimitusten ohella teemme vedenpitävien rakenteiden rakennesuunnittelua ja koostamme toteutuksien tarvitsemat rakennepiirustukset.

Töiden toteuttaja Maru Betoonitööd Suomen sivuliike

Maru Betoonitööd Suomen sivuliike

Malminkaari 23a, Helsinki, 00700
Suomen sivuliike reg nr: 2455043-7
Puhelin: +358406721933
Sähköposti: betoon@maru.ee