Työ ja työharjoittelu

Palkkaamme mieluusti tiimiimme taitavia ja ahkeria alan ammattilaisia toteuttamaan MARUn visiota.

Miksi MARU?

MARUssa pääset kehittymään ja kehittämään Viron yhden suurimman rakennusalan konsernin toimintaa. Projektoimme ja teemme rakennustöiden pääurakointia, valmistamme ja pystytämme PVC-halleja, teemme betonitöitä, valmistamme erilaisia kontteja sekä metallirakenteita, ja huolehdimme niiden pystytyksestä. Lyhyesti: teemme parhaamme, jotta asiakas saisi parhaimman mahdollisen kokonaisratkaisun.

Maru Betoonitööd on nopeasti kasvava ja kehittyvä kansainvälinen yritys sekä erinomainen työnantaja ahkerille ja kunnianhimoisille asiantuntijoille, jotka:

  • tahtovat työskennellä mielenkiintoisten projektien parissa ja tuntea ylpeyttä saavutuksista – Maru rakentaa kiinnostusta herättäviä kohteita;
  • arvostavat ystävällisiä ja avuliaita kollegoja, joiden kanssa on mahdollista tarttua haasteellisimpiinkin hankkeisiin;
  • haluavat hyödyntää ja oppia hyödyntämään moderneja työvälineitä ja -ohjelmistoja, joiden avulla työskentely on tehokasta;
  • pitävät selkeästi asetettuja tavoitteita ja tehtäviä talonpoikaisjärjen mukaisina, ja odottavat saavansa tunnustusta hyvin tehdystä työstä;
  • ovat aktiivisia tekemään ehdotuksia siitä, kuinka työntekoa voisi entisestään parantaa ja miten toimet auttaisivat yhtiön kehitystä.

MARUssa Sinua odottaa työyhteisö, joka uskoo positiivisiin elämänasenteisiin, keskinäisen ammatillisen tuen tarjoamiseen, menestysmahdollisuuksiin sekä yhteisiin arvoihin.

Yhtiön arvot

Ammattimaisuus – Sitoudumme ratkaisemaan asiakkaan tarpeita. Lähtökohtiamme ovat yhteistyö, synergiat sekä selkeät sopimukset. Suunnittelemme ennakkoon toimiamme ja mittaamme niiden tuloksellisuutta. Arvostamme sekä omaa että sidosryhmiemme ajankäyttöä ja tietotaitoa. Keskitymme noudattamaan sovittuja prioriteettejä.

Kehittyminen – Olemme kunnianhimoisia uusien teknisten (sekä liiketoiminta)ratkaisujen tutkijoita ja soveltajia. Teemme aloitteita ja inspiroimme henkilökohtaisen esimerkin voimin. Täydennyskoulutamme henkilöstöä jatkuvasti, ja jalkautamme opittuja asioita organisaatioon. Tunnustamme hyvän työn tekijöitä ja nautimme saavutettuja voittoja. Reagoimme ja sopeutamme toimintaamme nopeasti muuttuvien markkinoiden ja trendien mukaan.

Riskinsietokyky – Olemme analyyttisesti tietoisia omista sekä asiakkaidemme toimintaan liittyvistä riskeistä, ja skenaarioiden toteutuessa reagoimme niihin asianmukaisesti. Tarjoamme asiakkaille vain turvallisiksi todennettuja rakennusratkaisuja. Ennakoimme ja kiinnitämme huomiota vaaroihin sekä riskitekijöihin, ja levitämme työturvallisuustietoutta kaikille asiaankuuluville. Toimimme ympäristöä ja resursseja säästäen. Tuemme työn sekä henkilökohtaisen vapaa-ajan ja perhe-elämän tasapainoa.

Luotettavuus – Täytämme antamamme lupaukset ja vastaamme teoistamme. Luomme luottamukseen perustuvia suhteita kaikissa projektointi- ja rakennustoimen työvaiheissa. Yhteistyössä tiiminä toimien saavutamme parempia tuloksia. Käyttäydymme keskinäisen kunnioituksen periaatteiden mukaisesti, ja odotamme samaa myös sidosryhmiltämme.

Kuvaaja: Raul Mee

Tiedämme, että tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä mahdollistaa tuloksellisuuden.

Työssä menestyminen edellyttää sitä, että kotiasiat ovat kunnossa. Tästä syystä huomioimme myös henkilöstömme perheenjäseniä ja mm. järjestämme mukavaa yhteistoimintaa. Tuemme työntekijöitämme sekä heidän yksityiselämäänsä kuuluvissa iloisissa että surullisissa tilanteissa.

Tiimihengen syventämiseksi järjestämme erilaisia henkilöstötapahtumia. Esimerkkejä niistä ovat mm. vuosittaiset keilailukisat, laskiaistapahtuma sekä talviset henkilöstöpäivät. Huolehdimme siitä, että työntekijöidemme työvälineet ja -ympäristö ovat moderneja sekä tehtävien niin salliessa mahdollistaisivat myös etätyön tekemisen ja/tai joustavat työajat.

Arvostamme elinikäisen oppimisen käsitettä, mistä syystä järjestämme henkilöstölle täydennyskoulutuksia sekä tuemme työn ohessa tapahtuvaa korkeakoulututkintojen viimeistelyä. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta opiskelijat voisivat luennoilla kartuttamiaan teoriatietoja nähdä sovellettavan myös käytännössä. Otamme mieluusti vastaan osa-aikaisia harjoittelijoita, ja maksamme harjoittelusta myös palkkaa työmäärästä riippuen.

Tuemme ammattitaidon kartuttamista työtehtävien mukaisten sertifiointi- ym. tunnistusten saavuttamisen muodossa. Yrityksen koon, kansainvälisyyden ja toimialojen runsauden ansiosta mahdollistamme työntekijöille myös konsernin sisäisen urakehityksen.

Arvostamme työtovereita, jotka osallistuvat ja vaikuttavat toimialansa sekä työnantajayrityksen toiminnan kehittymiseen. Palkitsemme vuosittain sekä parhaita että pitkäaikaisimpia työntekijöitämme. Työnantajat tarjoamat kakkukahvit erilaisten merkkitapahtumien yhteydessä ovat osa organisaatiokulttuuriamme.

Kuvaaja: Siim Lõvi

Visiomme on
OLLA PARHAIMMISTA PARHAIN!

Jos haluat itsekin olla sitä, ota yhteyttä. Palkkaamme mieluusti tiimiimme taitavia ja ahkeria alan ammattilaisia toteuttamaan MARUn visiota.

Meille parhaimmaksi oleminen tarkoittaa

henkilöstön yhteisten voimavarojen ja tietotaidon tarjoamista asiakkaille alan parhaiden ratkaisujen, tuotteiden ja palvelujen muodossa.

Maru Betoonitööd OÜ henkilöstöpäällikkö

Kadri LutsojaHenkilöstöpäällikkö

+372 529 3091
kadri.lutsoja@maru.ee