Tekniset ja teollisuuskohteet

Tuotantorakennnukset

Jokainen tuotantorakennus on siihen kohdistuvien rakennusteknisten vaatimusten osalta ainutkertainen, aivan kuten jokaisella valmistavan teollisuuden alallakin on omat yksilölliset piirteensä.

Rakennustöissämme otamme aina huomioon kohteen käyttötarkoituksen, sekä tiloissa tapahtuvan tuotannon rakennuksen rakenteille asettamat vaatimukset.

Energiatalouden yksiköt

Olemme rakentaneet muuntamoja ja sähköverkon jakelukeskuksia niin Virossa, Suomessa kuin Ruotsissakin. Olemme osallistuneet Eesti Energian mittaviin rakennushankkeisiin palavankiven eli öljyliuskeen jalostuslaitoksen ja Auveren sähkövoimalan puitteissa, sekä virolaisen VKG-yhtiön öljyliuskeen jalostuslaitoksen laajennustöihin. Olemme osallistun sekä energiatuatonto, tuatanto esikäsittely ja jakelu rakenteiden valmistamisen.

Kombivoimalaitokset

Olemme rakentaneet sähköä ja lämpöä tuottavia bio-, öljy ja jätepoltto sähkö-, lämpö ja yhdistelmä laitoksia niin Viroon, Suomeen kuin Ruotsiinkin. Niiden ohella omaamme pitkäaikaista toimialakohtaista kokemusta betonin paikallavalutöistä, elementtirakentamisesta sekä kohteen pohjatöistä (mm. alustäytöt ja paalutukset).

PVC-hallit

Teemme yhteistyötä Maru AS -yhtiön kanssa, teemme heidän myymiensä PVC-hallipystytysten yhteyteen perustustyöt ja myös betonilattiavalut, tarvittaessa myös jälkijännitettyja betonilaattoja.

Tekemiämme töitä

Töiden toteuttaja Maru Betoonitööd Suomen sivuliike

Maru Betoonitööd Suomen sivuliike

Malminkaari 23a, Helsinki, 00700
Suomen sivuliike reg nr: 2455043-7
Puhelin: +358406721933
Sähköposti: betoon@maru.ee